20/80 learning IBC en ISC

Het concept van 20/80-learning krijgt een steeds grotere plaats binnen onze school. In deze presentatie komt het voor havisten uitdagende programma van het IBC en ISC aan bod.

Werkgroepleider

  • Gladys van der Linde-van Huisstede, docent Engels, Pallas Athene College

Verslag door studenten minor educatie

Deze workshop ging over het concept 20/80 learning IBC (International Business College) & ISC (international Science College). Tijdens de workshop werd het concept 20/80 learning aan ons uitgelegd. Ook werden persoonlijke ervaringen van en met het programma gedeeld.

Het is een concept ontworpen voor de “ontsaaiing” van de havo. Dit betekent dat 80% van de reguliere tijd het havo-programma wordt gevolgd en voor 20% van de tijd uit Business of Science wordt gekozen. Het ging voornamelijk over het Business concept waarin de rode draad het oprichten en runnen van een Junior Company is. In havo 4 wordt er gestart met de eerste module en uiteindelijk wordt het bedrijf vijf modules verder in havo 5 geliquideerd. Naast het bedrijf is er ruimte voor het leren van nieuwe vaardigheden zoals communicatie, ethiek, psychologie en presenteren. Deze vaardigheden worden niet met een toets afgesloten maar de leerling wordt beoordeeld op bekwaamheid. Leerlingen volgen aan het eind van het programma één dagdeel in de week colleges op een hbo. Dit zorgt hopelijk op een betere doorstroming naar het hbo. Verder is er ook ruimte voor excursies naar (internationale) bedrijven. Deze kunnen bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de buitenlandreizen. 

Het gehele programma dient als vervanging van een profielwerkstuk. Wanneer het traject voldoende wordt afgesloten krijgen de leerlingen een officieel diploma vanuit het Ministerie van Economische zaken.

Tijdens de workshop waren er veel vragen vanuit het publiek. Deze werden stuk voor stuk volledig beantwoord. Dit leidde tot een informatief en duidelijk beeld van het concept 20/80 learning.