Geef duurzaamheid een plek in je onderwijs!

Veel vakken bieden mogelijkheden om vorm te geven aan “leren voor duurzame ontwikkeling”. Bij behandeling van duurzaamheidsvraagstukken dient er aandacht te zijn voor zaken als onderzoekend leren, systeemdenken en waardenvorming.

Werkgroepleider(s)

  • Arjen Nawijn, docent Biologie en Onderwijskunde, Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool)
  • Kerwin van Twillert, docent Natuurkunde en Onderzoek en Ontwikkeling, Johannes Fontanus College

Verslag door student minor Educatie

Gewoon doen! Dat is de boodschap die de presentatoren van deze workshop over duurzaamheid in je onderwijs aan de deelnemers willen meegeven. In twee rondes leggen de heren Arjen Nawijn en Kerwin van Twillert haarfijn aan de deelnemers van de workshop uit hoe zij op een praktische manier duurzaamheid kunnen integreren in hun lessen, ongeacht het vakgebied. Waar de workshop over duurzaamheid van dr. Frank de Jong vooral over het theoretische aspect van duurzaamheid in het onderwijs ging, focussen de heren Nawijn en van Twillert zich voornamelijk op de toepassing in de praktijk.

Er wordt een korte introductiefilm gepresenteerd, waarin de zes kernpunten van leren voor duurzame ontwikkeling uiteengezet worden. De kernpunten zijn: Leerlinggericht, waarden georiënteerd en kritisch denken, participatie en samenwerking, actie- en handelingsgericht, complexiteit en samenhang en onderzoekende houding. Met deze kernpunten in gedachte geven de deelnemers, verdeeld in kleine groepjes, vrijelijk hun input waardoor zowel tussen de deelnemers als klassikaal een interessante discussie over hoe leren voor duurzame ontwikkeling naar de eigen onderwijspraktijk kan worden vertaald.

Er heerst een open sfeer waarbij een ieder vragen stelt en in gesprek gaat met de presentatoren. Aan het begin horen we nog enkele sceptische tonen vanuit het publiek, maar als die aan het einde van de eerste ronde nog niet verstomd zijn, dan aan het einde van ronde twee toch zeker wel. Niet alleen de kennis, maar ook de specifieke didactiek en het organisatorische aspect komen aan bod, bijvoorbeeld de DOT (DocentenOntwikkelTeam). Met enkele sprekende voorbeelden, die daadwerkelijk door de heren in hun klassen zijn toegepast, laten zij zien hoe zo’n project eruit kan zien en ook de leerlingen zeker kan interesseren en enthousiasmeren. Aan het einde van de workshop zijn de deelnemers zichtbaar geënthousiasmeerd over het idee om dit in hun eigen onderwijs toe te gaan passen.