Interdisciplinair onderwijs Geo Future School

CSG Het Streek pioniert met Geo Future School: een interdisciplinair en toekomstgericht onderwijs over grote vraagstukken op aarde als klimaatverandering, water, duurzaamheid, voedselvoorziening, geopolitiek en globalisering.

Werkgroepleider

  • Rob Adriaens, docent Aardrijkskunde, CSG Het Streek

Verslag door student minor Educatie

De workshop Geo Future School gaat over een initiatief in het onderwijs waarbij leerlingen per periode modules volgen. Deze modules gaan over zogenaamde Grand Challenges. Binnen deze modules stoeien de leerlingen met (actuele) kwesties die op de wereld plaatsvinden.

Leerlingen kunnen per periode uit verschillende modules kiezen. Een module bevat tussen de 8 en 14 lesuren. De modules zijn multidisciplinair. Dat wil zeggen dat de leerlingen bezig gaan met thema’s die bij meerdere vaksecties terugkomen, zoals Aardrijkskunde en Economie. Er zijn inmiddels ruim 20 scholen die de Geo Future School al gebruiken of aan het opzetten zijn. De bedoeling is dat elke school binnen een bepaalde tijd een aantal modules maakt, die vervolgens worden verspreid en gebruikt op de overige scholen binnen de Geo-Futurewereld.

Een ander interessant gegeven bij deze workshop is dat er veel gebruikt wordt gemaakt van kennis van verschillende instituten. Dit zorgt ervoor dat de meest recente onderzoeken en de resultaten daarvan meteen gebruikt kunnen worden voor modules. Daardoor gaan de leerlingen bezig met actuele kwesties. Op deze manier wordt een werkvorm gecreëerd waar leerlingen verder na moeten denken over bepaalde thema’s. Zij zijn in deze modules de partij die aan het werk is en de docent faciliteert waar nodig. Hierdoor ontstaat een efficiënte en leuke manier van werken voor de leerlingen en de docent en het betekent een frisse wind in het onderwijs.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.geofutureschool.nl.