Profiel Werkstuk Begeleiding – hoe borg je kwaliteit?

Hoe bereid je leerlingen in de vierde/vijfde klas voor op het doen van onderzoek? Welke sleutels in de begeleiding leiden naar een succesvol en kwalitatief goed product? Hoe kunnen we de leerlingen zo ver brengen, dat ze al een onderzoekende houding hebben als ze beginnen met het PWS?

Werkgroepleider(s)

  • Alice Kolman, docent Engels, Christelijke Hogeschool Ede
  • Saskia van Helden, Service Innovation CHE, Christelijke Hogeschool Ede

Verslag door student minor Educatie

Hoeveel tijd en compensatie krijgt u vanuit school om een profielwerkstuk (PWS) te begeleiden?

Met deze vraag begon de workshop en de antwoorden waren op één na “niet genoeg”. Ook bleek dat leerlingen vaak slecht op de hoogte zijn van hoe ze een PWS moeten aanpakken en dat ze moeite hebben met het op tijd afronden van hun PWS. Wat houdt dit nu in voor de kwaliteit van de profielwerkstukken en hoe zorg je ervoor dat er toch nog ruimte is om over de inhoud van het profielwerkstuk te praten? Over onder andere deze vragen en de ontwikkelingen binnen onderwijsland op dit gebied ging deze workshop.

Wat ook aan bod kwam was de prijs voor profielwerkstukken vanuit twee hbo scholen en verschillende middelbare scholen binnen het Food Valley Scholenetwerk. Een van de spreeksters is een jurylid bij deze prijs en wat haar opviel was dat er op het gebied van de verschillende criteria, zoals: inhoud, onderzoeksmethode etc., maar ook keuze proces, doorzettingsvermogen en creativiteit, duidelijke verschillen tussen scholen en leerlingen zichtbaar waren.

Dit meenemend naar het onderwijs zijn er verschillende aandachtspunten te duiden voor de voorbereidende jaren naar het PWS toe. De eerste en belangrijkste is een duidelijke onderzoeksleerlijn vanuit de onderbouw met aandacht voor onder andere taalgebruik, literatuur, hoofd- en deelvragen formuleren en maatschappelijk belang. Het tweede punt is het feedback geven en krijgen van medestudenten en tenslotte is ook het zelf participeren in onderzoek van belang.

Aan het einde van de workshop was er nog ruimte om ervaringen uit te wisselen en daarbij kwam naar voren dat er al scholen zijn waar de onderzoeksleerlijn al eerder in wordt gezet, door bijvoorbeeld in het vak ANW al specifiek te richten op onderzoeksvaardigheden, waardoor de voorbereiding voor het profielwerkstuk al eerder begint. Er is dus al een ontwikkeling richting een verbeterde kwaliteit van het PWS, maar toch valt er op dit gebied nog veel te winnen en in deze workshop zijn we gestimuleerd om dit te doen!