Samen voor Gezond: een gezonde school in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke partners

Het CLV is een Gezonde School met de ambitie om meer te doen dan alleen het vignet “Gezonde School” behalen. Zo leren onze leerlingen dat elke dag bewegen en gezond eten goed is voor hun welbevinden en prestaties.

Werkgroepleider

  • Lydia Germans- Graveland, docent Gezonde School, Christelijk Lyceum Veenendaal

Verslag door student minor Educatie

Ook ziet ze gedragsverandering bij leerlingen ontstaan doordat er partijen van buiten het CLV bij het project betrokken zijn. Sport en gezonde voeding verhoogt het welbevinden van leerlingen. Welbevinden zorgt voor betere prestaties, zo is haar redenering.

Een participant met voorliefde voor data vraagt of de beoogde verhoogde prestaties gemeten zijn. Lydia ziet net als haar publiek grote waarde in meer data over het welbevinden van leerlingen. Echter, volgens haar is het moeilijk te meten of prestaties werkelijk door het project zijn verhoogd. Wanneer vind je dat je project het doel bereikt heeft? Kortom, wanneer meet je? Het CLV heeft hier wel al een start mee gemaakt.

Een voorbeeld van een samenwerking staat in het teken van ‘minder zitten op school’. De school krijgt de mogelijkheid een pilot te draaien waarbij leerlingen op een dag gebruik maken van een e-bike. Zij mogen vervolgens via enquêtes hun mening daarover ventileren. Voor de school betekent dat zij door deze pilot een stukje dichter bij het antwoord op een vraag zijn. Namelijk, hoe gaan we op het CLV om met het niet of minder zitten? Voor het lokale bedrijf dat de e-bikes voor een dag uitleent, betekent het naamsbekendheid. Ook voor het kennisinstituut is de verzamelde data op deze dag van grote waarde. Lydia straalt: ‘voor iedereen profijt!’

Het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) heeft het vignet Gezonde School. Het vignet betekent dat de school leerlingen motiveert tot gezond eten en elke dag bewegen. Maar, vertelt Lydia Germans, het CLV wil meer dan alleen een papiertje.

Lydia wilde met het CLV als Gezonde School op zoek naar meer inhoud, waardoor er echt een gedragsverandering plaatsvindt bij leerlingen. Het moest verder gaan dan de samenwerking op school. Het CLV werkt nu samen met kennisinstellingen en bedrijven om de impact van de Gezonde School te vergroten. In haar presentatie vertelt ze enthousiast en bevlogen over de behaalde resultaten van haar project. De zogenoemde gouden driehoek (Gezonde school – Kennisinstelling – bedrijven) die de samenwerking is, zorgt onder andere voor wederzijds voordeel.