Stick2Uganda op het CLV, ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

Stick2Uganda CLV is een project waarin leerlingen en docenten de verbinding leggen tussen ondernemen en ontwikkelingssamenwerking in Oeganda.

Werkgroepleider(s)

  • Cees Gouw, Docent bewegingsonderwijs en projectleider Stick2Uganda, Christelijk Lyceum Veenendaal
  • Hielke Wynia, docent geschiedenis, Christelijk Lyceum Veenendaal

Verslag door studenten minor educatie

Het Christelijk Lyceum Veenendaal geeft een presentatie over een project dat ze sinds een aantal jaren doen met geïnteresseerde leerlingen: het Stick2Uganda project. Er zijn twee docenten en twee leerlingen die allemaal iets zullen vertellen over het doel en de resultaten van het project.

De eerste spreker beschrijft dat hij samen met anderen naar Uganda is geweest om te helpen met het bouwen van gebouwen voor de mensen daar. Tijdens zijn verblijf viel het hem op dat Uganda er aan gewend is dat er mensen van andere landen komen om hulp te geven. De huidige manier waarop hulp in Uganda verliep, het opbouwen van gebouwen en daarna weer weggaan, leek hem een weinig duurzame manier van helpen. Samen met een aantal anderen is hij gaan kijken of er andere manieren zijn om lokaal te helpen dan het bouwen van onder andere scholen. Tijdens het uitwerken van dit plan is en wordt samengewerkt met twee hulporganisaties die actief zijn in Uganda: Tear en ICUganda.

Er is een project bedacht waarin leerlingen moeten solliciteren om mee te mogen doen. Gedurende een aantal jaren krijgen deze leerlingen meer kennis bijgebracht over de problemen die in Uganda spelen, en worden ze aan het denken gezet over hoe ze deze problemen zouden kunnen oplossen.

Het project waaraan gewerkt wordt, duurt meerdere jaren. Dit betekent dat de leerlingen die elke jaar naar Uganda gaan het stokje aan elkaar doorgeven. Tijdens het bedenken van oplossingen voor problemen in Uganda is het belangrijk om oog te hebben voor de lokale situatie. Dit gaat volgens de spreker het beste door lokale gezinnen te betrekken in het proces van oplossingen zoeken. Dit geeft de lokale bevolking minder het gevoel dat mensen van buitenaf komen om hun problemen even op te lossen en meer het gevoel dat ze zelf onderdeel zijn van de oplossing voor hun problemen. Dit doel wordt geprobeerd te halen door leerlingen die naar Uganda gaan onder te brengen in lokale gezinnen.

Een van de idee├źn die is ontstaan rondom het Stick2Uganda project is het introduceren van sociaal ondernemerschap. Het doel is om ondernemingen bewust te maken van de regio waarin ze opereren en niet alleen maar oog te hebben voor welke maximale winsten ze kunnen halen. Leerlingen die naar Uganda willen, moeten daar zelf de kosten voor betalen. Ze krijgen de mogelijkheid om gedurende een aantal jaren voorafgaand aan het project dit geld op te halen door creatief te zijn en bijvoorbeeld spullen of services te gaan aanbieden. Dit zorgt ervoor dat ze gemotiveerd zijn om naar Uganda te gaan, want ze hebben zelf het geld moeten verzamelen. Leerlingen worden ook bewust gemaakt van problemen die in hun eigen buurt spelen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een bezoek aan de voedselbank in Veenendaal.

De twee leerlingen van het CLV die meegekomen zijn vertellen over hun profielwerkstuk (PWS), dat ze gebaseerd hebben op een onderwerp dat in Uganda speelt. Ze zijn eerder gestart met hun PWS, al in 4 vwo, en konden deze uitbreiden en verdiepen door hun deelname aan Stick2Uganda.