Wat heeft Kennislandgoed Larenstein u te bieden?

Landgoed Larenstein in Velp wordt ontwikkeld tot een kennislandgoed. Met deze term bedoelen we dat het een plek wordt voor toegepast onderwijs en onderzoek, een buitenlaboratorium voor ons onderwijs.

Werkgroepleider

  • Daan van der Linde, docent Plattelandsontwikkeling, Van Hall Larenstein

Verslag door student minor Educatie

Een inleidende presentatie schetste een beeld van de faciliteiten op landgoed Larenstein en hoe de geschiedenis is terug te vinden in de oude en moderne gebouwen en structuren. Landgoed Larenstein, een soort ruimteschip omgeven door bos en sprengen waar je door cultuur- en natuurplanten wordt omhelst. Niet alleen een plek voor de natuurgenieter maar vooral ook een plek voor nieuwe inspiratie en creativiteit. Deze workshop ging ook vooral om creatieve en inspirerende ideeën voor samenwerking tussen middelbare scholen en Van Hall Larenstein.

Kennislandgoed Larenstein geeft veel mogelijkheden om schoolactiviteiten te organiseren, de meesterproef, profielwerkstukken of ruimte voor de natuur worden daar dan ook al gehouden. In een brainstormsessie werden de deelnemers gevraagd met meer ideeën te komen om de faciliteiten op het landgoed nog meer door middelbare scholen te laten benutten. Geopperde ideeën liepen uiteen van veldwerk voor biologie tot muziek- en schilderactiviteiten.

In het tweede deel van de workshop was de brainstorm gericht op de mogelijkheden om studenten bij Van Hall Larenstein in te zetten bij de vormgeving van de middelbare school. Om bijvoorbeeld eindelijk die éne hoek van het schoolplein weer wat groen te geven of om de buurtwijk in zijn geheel meer geschikt te maken voor schoolactiviteiten. Er bleek binnen de workshop een school binnen enige tijd te gaan verbouwen en misschien vloeit daar ook nog een goede samenwerking uit met studenten van Van Hall Larenstein. Na 45 minuten eindigden we in ieder geval met een gevuld bord met volgeschreven post-its die Van Hall Larenstein en middelbare scholen zouden kunnen aangrijpen voor verdere samenwerking!