Later als ik groot ben onderzoek ik F=m*g

Als er leidende vormen voor practica op school zijn, dan zijn dat vaak practica ter kennismaking van een onderwerp of wordt er een natuurwetenschappelijk verslag gemaakt. HBO'ers en WO'ers buiten de school doen echter veel andere dingen dan nogmaals de hypothese "een lampje heeft een ohmse weerstand" falsificeren. Is het een mogelijkheid andere (ICT-gerelateerde) vormen de school in te halen?

Ronde 2

Werkgroepleider(s)

Arjan van Leeuwen, Christelijk Lyceum Veenendaal

Vorm

Workshop

Niveau en vak

Bovenbouw, Bèta, Natuurkunde, PWS

Wat mag u verwachten?

In deze workshop passeren een aantal ideeën waarmee we enthousiast en nuttig aan de slag kunnen. Aan bod komen "ontwerpen" en de voor- en nadelen van enkele ICT lesvormen. Ook als scheikundige of bioloog wil ik u uitdagen af en toe eens buiten het hokje van het natuurwetenschappelijk onderzoek te stappen.

Ervaringen studenten minor Educatie

Door: Amy Schults en Danieke Vrijkorte

Wat weet je nu echt als je van de middelbare school komt? Je hebt kennis van allerlei formules, maar weet vaak niet op welke manier ze toepasbaar zijn in de echte wereld. Dit zorgt mogelijk zorgt voor het grote aantal drop outs onder studenten. Tijdens je vervolgopleiding gebruik je opgedane kennis heel anders dan dat je gewend bent tijdens het middelbaar onderwijs. Echte situaties worden gebruikt om vraagstukken te onderzoeken en uit te werken, waarbij vaardigheden tijdens het proces worden opgedaan. Hoe kan je deze manier van werken toepassen in het middelbare onderwijs?

Tijdens deze workshop werd men uitgedaagd op een andere manier naar practica te kijken. Gebruik de practica om leerlingen methodiek aan te leren in plaats van ze uit een ‘receptenboek’ te laten werken,  waarbij alle stappen van een officiële onderzoeksmethode worden toegepast. Is het wel nodig om leerlingen op een middelbare school elke keer een natuurwetenschappelijk verslag te laten maken of is het belangrijker om ze andere vaardigheden aan te leren?

Een optie om dit toe te passen in het middelbare onderwijs is door te focussen op vaardigheden en concepten. Laat leerlingen maar één natuurwetenschappelijk verslag per jaar schrijven en verder meerdere kortere verslagen met enkel bevindingen en conclusies. Geef ze daarbij opties, waarbij leerlingen extra opdrachten kunnen doen voor een cijfer hoger dan een 8. Hierdoor krijgen  leerlingen die moeite hebben met het vak de kans om alleen de vaardigheden van de opdrachten te leren en daarbij een voldoende te scoren, terwijl andere leerlingen meer uitdaging hebben.

Verder is het belangrijk om concepten te koppelen aan contexten die voor de leerlingen herkenbaar zijn. Koppel het met vakoverstijgende informatie, zodat de leerlingen het later beter kunnen toepassen in de echte wereld. Daarbij kan het gebruik van een computer veel kracht hebben wanneer deze ook echt wat bijdraagt aan het leerproces. Laat ze informatie opzoeken via Google, maar doe dat wel met een hele gerichte vraag zodat daar aan het eind van de les op terug gekoppeld kan worden. Vraag de leerlingen wat ze hebben gevonden.

Door practica op deze manieren toe te passen stoom je de leerlingen klaar voor het eindexamen én bereid je ze voor op de echte wereld na de middelbare school.