XOT, Xerte Online Toolkit

Xerte Online Toolkit (XOT) is een webbased Open Source auteurstool om zelf veelzijdig interactief digitaal (les-)materiaal te kunnen bouwen. XOT heeft een lage en snelle leercurve. XOT werkt op basis van diverse te vullen paginatypes en het materiaal werkt device onafhankelijk. Programmeerkennis is niet nodig.

Ronde 3

Werkgroepleider(s)

Ronald van Loenen, Pantarijn

Vorm

Programmapresentatie

Niveau en vak

Havo, Vwo, Onderbouw, Bovenbouw, Alfa, Beta, Gamma, Economie, Management & Organisatie, ICT

Wat mag u verwachten?

XOT kan werken met teksten, afbeeldingen, MP3 en MP4 en heeft veel interactieve mogelijkheden.           

In deze programmapresentatie wordt u meegenomen in het bouwen en gebruiken van deze tool. Voor een voorbeeld met alle paginatypes, klik hier.

Dit schooljaar wil Food Valley Scholennetwerk een gezamenlijke digitale omgeving creëren waar docenten van alle vakken hun leerobjecten kunnen maken, delen en halen. Ook hierover wordt u verteld in de presentatie.

Ervaringen studenten minor Educatie

Door: Amy Schults en Danieke Vrijkorte

In deze workshop werd een programma gepresenteerd, XOT: Xerte Online Toolkit. XOT is een open source webbased programma gebouwd door vrijwilligers. Voor deze toolkit zijn er subsidies beschikbaar, onder andere vanuit Europa. Het is een objectgeoriënteerde auteurstool. Er wordt vooral met icoontjes/objecten gewerkt. Er kan dus zonder programmeerkennis interactieve lesmaterialen gemaakt worden. Oorspronkelijk is dit programma met Flash gebouwd aan de universiteit van Nottingham. Destijds was het lastig om ermee te werken. Er was veel programmeerwerk en het was niet voor alle devices geschikt. Ongeveer vijf jaar geleden is het omgebouwd voor HTML5. Hierdoor werd programmeerkennis overbodig en werd het voor alle devices geschikt.

De basis van Xerte is het gebruik van te vullen paginatypen. Tegenwoordig is er keuze uit meer dan 70 paginatypes. Door de vele soorten paginatypes kan er voor elk manier van lesgeven een geschikt type worden gekozen. Belangrijk is om te weten voor welke doelgroep een Xerte wordt gebouwd en wat de doelstelling is van de les. Ook is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de voorkennis van leerlingen.

Vervolgens werd er een korte uitleg gegeven over de verschillende paginatypen. Het is mogelijk om leerlingen oefeningen te laten doen en vervolgens op basis van het antwoord naar verschillende pagina’s te sturen. Een voorbeeld: Een leerling heeft bij een rekenopdracht een rekenfout gemaakt, dan wordt deze leerling naar een bepaalde uitlegpagina gestuurd.

Het is mogelijk om bepaalde pagina’s dicht te zetten/blokkeren, bijvoorbeeld als er nog gewerkt wordt aan de ontwikkeling van bepaalde pagina’s. De leerling kan dan wel werken in de rest van de pagina’s. Ook kan de taal in het gehele programma worden ingesteld en kan er gekozen worden voor bepaalde kleuren, lettertypes en lettergroottes. Dit kan echter ook per pagina worden ingesteld. Bij het gebruik van afbeeldingen, moet goed opgelet worden. Deze moeten rechten vrij zijn, anders kan men boetes opleggen.

Wanneer je Xerte wilt gebruiken op je school/organisatie, dan dient het programma aan te worden geschaft. Er is een vast installatiebedrag van €400,00, dit bedrag dient één keer te worden betaald waarna het toepasbaar is voor de hele school. Daarnaast zijn er nog enkele kosten voor de dataopslag.