ANW nieuwe stijl; splitsing over de profielen

Leerlingen wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden aanleren toegepast in hun eigen profiel? Natuurwetenschappelijk onderwijs en Cultuurwetenschappelijk onderwijs? Hoe doe je dat? Wij doen dat onder andere met: het oefenen van het operationaliseren van een onderzoeksvraag, een eduscrum gezondheid en ethiek, laten leerlingen onze duurzame nieuwe school mede vormgeven, het verfilmen van evolutionaire principes buiten de biologie, het ontwerpen en afnemen van enquêtes over de sociale structuur en cohesie in Veenendaal.

Ronde 2

Werkgroepleider(s)

  • Annemieke Gemmink, Christelijk Lyceum Veenendaal
  • Jan Bertus Swart, Christelijk Lyceum Veenendaal

Vorm

Lezing

Niveau en vak

Vwo, Bovenbouw, Beta, Gamma, Algemene Natuurwetenschappen (ANW)

Wat mag u verwachten?

Het Christelijk Lyceum Veenendaal heeft sinds schooljaar 2015/2016 het vak Algemene Natuurwetenschappen omgevormd tot een profiel gesplitst vak: Natuur Wetenschappelijk Onderwijs (NWO) en Cultuur Wetenschappelijk Onderwijs (CWO) met als doel het trainen van profielspecifieke onderzoeksvaardigheden ten behoeve van het Profielwerkstuk.

Binnen dit VWO4 vak werken leerlingen met door ons zelfgeschreven actueel, relevant en digitaal materiaal waarbij verschillende didactische werkvormen aanbod komen als mede de verschillende facetten van onderzoek doen worden geoefend. Het vak wordt in een parallelblokuur geroosterd en met behulp van teamteaching bemenst (10 betrokken vaksecties). Het vak is onderdeel van de leerlijn 'onderzoek doen' dat start in de onderbouw bij de beta-vakken en de talentstroom Science. Vervolgens volgen de leerlingen N/CWO in klas 4 waarna ze tijdens het 5e leerjaar een mini-profielwerkstuk uitvoeren en in het 6e leerjaar afsluiten met het profielwerkstuk.

Tijdens de workshop delen we onze visie met u en laten we u een deel van het materiaal ervaren; dus breng uw laptop/tablet mee en een gmailadres. We hopen op uw enthousiaste deelname!

Ervaringen student minor Educatie

Door: Bas Overdevest

Op het CLV in Veenendaal zijn ze gestart met ANW nieuwe stijl. Hieruit is het vak NWO ontstaan, een profielspecifiek vak voor de M-profiel. NWO is een vervangend vak voor ANW voor de M-profiel leerlingen. Deze wens komt voort uit dat het schuurt als M-profiel leerlingen ANW gaan volgen. Maatschappij mensen gaan dan juist weer een vak volgen, maar ze hebben juist niet gekozen voor een vak als ANW. Door dit nieuwe cultuurwetenschappelijk onderwijs wordt ook aan maatschappij leerlingen vertelt dat ook zij te maken krijgen met wetenschap. In de oude stijl hebben ze vooral het idee dat alleen natuurwetenschappelijke richtingen te maken krijgen met wetenschap.

Maatschappij leerlingen komen door de ANW nieuwe stijl in contact met het alfa wetenschap. Ze krijgen wetenschappelijke vaardigheden toegereikt, ze leren een onderzoek te starten in de alfa wetenschap. Dit is meteen een mooie tool voor het PWS. Maatschappij mensen zien door de ANW nieuwe stijl veel beter de relevantie van het vak in.

Door de ANW nieuwe stijl wordt het voor leerlingen veel zichtbaarder dat vakken samenhangend kunnen zijn. Door integralen projecten die door docenten zelf gemaakt worden wordt die samenhang gerealiseerd. Er is geen boek, alles wordt door de docenten zelf gemaakt. Leraren werken ook met elkaar samen zodat ze elkaar op hun expertisen kunnen aanvullen. Voor leerlingen is dit winst, zien door de ANW nieuwe stijl beter de relevantie in en ook voor docenten is er winst. Deze winst uit zich in het van elkaar leren door opdrachten te combineren en hierdoor wordt ook bijvoorbeeld het nakijkwerk gedeeld en gelimiteerd.