Digitale didactiek. Welke afwegingen maak jij?

Hoe gebruikt u ICT om uw vak op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te geven? Wanneer werkte de inzet van ICT naar uw eigen tevredenheid en wanneer was uw minder tevreden?

Ronde 2+3

Werkgroepleider(s)

  • Ellen Messing, Aeres Hogeschool Wageningen

Vorm

Workshop

Niveau en vak

Havo, Vwo, Onderbouw, Bovenbouw Alfa, Bèta, Gamma, Didactiek

Wat mag u verwachten?

In deze workshop gaat u aan de hand van het TPACK model een analyse maken van een casus uit uw eigen praktijk.

Het model helpt u om uw praktijksituatie goed te kunnen analyseren zodat u eventuele knooppunten of kansen makkelijker op kunt sporen. U kunt het model ook inzetten om vooraf goed na te denken over de middelen die u nodig hebt voor het effectief inzetten van ICT. Daarbij staan drie kennisdomeinen centraal: vakinhoud, didactiek en technologie.

Denk ter voorbereiding op deze workshop na over een casus uit uw eigen praktijk die u graag beter zou willen begrijpen of willen veranderen. Dan gaan we daarmee aan de slag.

Ervaringen van studenten Educatie

Door: Iris Bouterse, Anne Bus en Stef de Warle

Bij de workshop digitale didactiek was het doel om te leren hoe je aan de hand van het TPACK-model (Technological Pedagogical Content Knowledge,) ICT op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier kan gebruiken in de eigen les. Het TPACK-model beschrijft de kennis die een leraar nodig heeft om ICT te integreren in zijn of haar onderwijs. Hierbij hangen drie kennisdomeinen met elkaar samen: vakinhoudelijk kennis, didactische kennis en technische kennis van het leermiddel.

Om het ijs te breken, en om ervoor te zorgen dat iedereen elkaars achtergrond weet, werd de workshop geopend met een kennismakingsronde. Daarna hebben we geprobeerd het begrip digitale didactiek te definiëren. Deze definitie werd vormgegeven op de zeer interactieve Wikiwall. Bij het definiëren kwamen we erachter dat onze achtergrond sterk van invloed was op onze interpretatie van het begrip digitale didactiek. Zo zijn MBO-docenten meer gericht op leerlingen zelfstandig aan het leerproces laten werken en VO docenten meer op het aanreiken van de kennis uit de lesmethode.

In de workshop hebben we in drietallen aan de hand van het TPACK-model een analyse gemaakt van een casus uit onze eigen praktijk. Om te beginnen hebben we bij ieder kennisdomein beschreven hoe deze in onze casus van toepassing was. Door dit overzichtelijk op het TPACK-model op te schrijven werd al snel inzichtelijk waar onze knelpunten lagen. Een inzicht dat we hebben verkregen is dat we veel concreter moesten zijn bij het formuleren van onze beschrijvingen. Aan de hand van TPACK The Game kregen we inspiratie om onze knelpunten op te lossen. Toen alle knelpunten uit de weg waren, werden de drie domeinen verbonden en werd duidelijk wat de docent hiervoor moest weten en kunnen om digitale didactiek toe te passen. Als resultaat leverde dit een in de praktijk toepasbare methode om digitale didactiek toe te passen in onze lessen.

De workshop werd plenair afgesloten door alle casussen te bespreken. Op deze manier kregen we inzicht in de brede toepasbaarheid van digitale hulpmiddelen in het onderwijs, bedacht aan de hand van het TPACK-model.