Teacher Academy

Met het zicht op de nieuwe examenprogramma's organiseert Food Valley Netwerk VO-HO binnen het Teacher Academy programma nascholingen voor havo en vwo docenten. De activiteiten worden regelmatig in nauwe samenwerking met onze partners uit het scholennetwerk en organisaties als VECON, NVON of met het bedrijfsleven georganiseerd. Zo kunt u uw leerlingen optimaal voorbereiden op de beroepen en mogelijkheden na hun schooltijd.