Online Simulaties

Wageningen University biedt online simulaties voor in de klas. Met deze unieke lessenserie wordt een brug geslagen tussen Wagenings onderzoek en lesstof voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

In nauwe samenwerking met docenten uit het middelbaar onderwijs, onderzoekers en ontwikkelaars zijn de simulaties met onderwijs modules ontwikkeld en getoetst. Het is afgestemd op de eindtermen die terugkomen in het curriculum van het vwo. Daarnaast is gelet op een minimale tijdsinvestering qua voorbereiding voor de docent.

Biologie: Serious Game Wereldvoedselvraagstuk

The World Food Foundation heeft hulp nodig. Als consultant van deze organisatie is de leerling verantwoordelijk voor het kiezen en onderbouwen van een aanpak om het voedselprobleem op een duurzame manier aan te pakken. Hoe zorg je ervoor dat je plan kans van slagen heeft? De leerling leert rekening te houden met de drie p’s, people, planet, profit. Maatregelen kunnen alleen maar op een duurzame manier ingevoerd als met elk van de drie factoren rekening gehouden wordt.

Lees meer

Biologie: Papegaaien Simulatie

In de papegaaien simulatie stappen de leerlingen in de schoenen van een Wageningse onderzoeker en ontdekken welke factoren invloed hebben op de populatie van de Amazona Barbadensis pagegaaien op Bonaire. De lessenserie wordt afgesloten met het schrijven van een advies aan de regering van Bonaire, over hoe de Amazona barbadensis gered kan worden. De simulatie is een afgeleide van een metapopulatiemodel dat is ontwikkeld en wordt gebruikt door Wageningse onderzoekers en past goed binnen de biologieles.

Lees meer

Economie: Energie simulatie

Voor het vak economie moet de speler de elektriciteitsvoorziening van een fictief eiland zien te beheren gedurende de periode 2013 – 2050. De leerlingen stappen in het leven van een Wageningse econoom en sluiten de lessenserie af met een advies aan de minister van EL&I over de inrichting van het electriciteitsaanbod de periode van 2013 tot 2050.

Lees meer

Natuurkunde: Wolkenfysica Simulatie

Deze simulatie verbindt de context van grenslaagmeteorologie uit de wereld van Wageningen met de concepten van thermische processen voor VWO 4 of 5. De simulatie kan zowel op pc als tablet gespeeld worden, binnen de browsers Mozilla Firefox of Google Chrome.

Lees meer

Scheikunde: Bodem-redox Simulatie

Deze simulatie verbindt de context van bodemsanering uit de wereld van Wageningen met de concepten van redoxchemie voor VWO 5. De simulatie kan zowel op pc als tablet gespeeld worden, binnen de browsers Mozilla Firefox of Google Chrome. Bij enkele instellingen kan het voorkomen dat het model niet geheel correcte output levert. Hier wordt op dit moment aan gewerkt.

Lees meer

Wereldoriëntatie: African Highland Farmer game

In deze game staat de leerling in de schoenen van een boer in Tanzania, en leert hoe moeilijk het is om een kleine Afrikaanse boerderij te beheren. Alle facetten waar deze boer elk jaar rekening mee moet houden komen daarbij aan bod: gewaskeuze, beheer van de bodem, aankoop van vee, zorg voor het gezin, en hoe financieel gezond te blijven.

Lees meer