Jouw idee van leren voor een duurzamere samenleving

De westerse manier van denken heeft de samenleving welvaart en welzijn gebracht. Er is echter wel een dubbele bodem!

Werkgroepleider

  • Dr. Frank de Jong, docent Visie op leren, Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool)

Verslag door student minor Educatie

In deze workshop, gegeven door dr. Frank de Jong van Aeres Hogeschool, staat de betekenis van duurzaamheid voor het onderwijs centraal. Opgesplitst in twee kleinere groepen denken de deelnemers van de workshop na over wat leren voor hen betekent en wat het idee is van leren voor een betekenisvolle, duurzame praxis. Wat zijn de individuele ideeën daarover van de deelnemers en wat is de gemeenschappelijke mening over wat leren te maken heeft met een duurzame bio-based economy?

De kleine, persoonlijke setting zorgt voor veel inbreng vanuit de deelnemers en enkele mooie uitdrukkingen werden gedaan. Voor mij was de mooi geformuleerde “duurzaamheid bestaat bij de gratie van leren” toch nog een van de hoogtepunten die de revue passeerden.

Vervolgens neemt dr. Frank de Jong ons mee naar enkele voorbeelden en denkwijzen omtrent deze onderwerpen, die ons denken over dit onderwerp wellicht veranderen. De deelnemers van de workshop luisteren aandachtig en zijn duidelijk geboeid over wat (weliswaar in hoog tempo) aan nieuwe inzichten wordt voorgedragen. Met deze inzichten beginnen de deelnemers anders over leren na te denken en teruggaande naar de ideeën over leren zoals die aan het begin van de workshop waren genoteerd maar die duidelijk zijn veranderd. Helaas eindigde al veel te snel deze interactieve en leerzame workshop over leren voor een duurzamere samenleving die voor de deelnemers best de hele middag had mogen duren.