Ontwikkeling onderwijsregio bijeenkomst 2

24 januari 2024

Tijdens de bijeenkomst van 24 januari stond een verkenning van verschillende scenario’s rondom onderwijsregiovorming centraal. Na een warm welkom van Wilfred Nep gaan we aan de slag. We bekijken een digitale bijdrage van Janneke Wever, 4e-jaars student Lerarenopleiding Nederlands aan de HAN. Zij is zij-instromer en wil de bestuurders vertellen over haar ervaringen in de opleiding en voor de klas. Ze is blij met de goede connecties in de regio en roept bestuurders om starters te ontzien bij taken zoals pauzewacht, inzeturen, mentorschap en organiseren van activiteitenweken. Dit om extra lesvoorbereiding te kunnen doen.

Bestuurders en schoolleiders gingen samen in gesprek rondom de volgende vier scenario’s waar bij we een regio vormen met:

1.mbo, vo en de opleidingspartnerschappen GOV en COS

2.mbo en vo en we breiden uit met vo vanuit een naburige regio (Quadraam en Linge Rijn)

3.vo en po (variant met en zonder COS)

4.andere naburige onderwijsregio’s (we vormen geen eigen regio)

Voor een aantal scholen in de regio ligt er een ingewikkelde keuze voor. Lidmaatschap van de RAP Food valley en de COS kan nu nog maar op dit moment stelt OCW dat iedere schoolvestiging moet kiezen bij welke regio aangesloten gaat worden in 2025. We delen met elkaar de weetjes rondom onderwijsregiovorming. Hugo Jacobs van de Realisatie Eenheid daagt ons uit om vanuit de eigen ambitie te denken en niet vanuit een regeling waar we de ins en outs nog niet van kennen. Ook moeten we te zijner tijd breder kijken, buiten de school maar in de regio bijvoorbeeld aan regiodeals, uwv en arbeidsmarktregio’s als onze partner in het aanpakken van het personeelstekort.

Tijdens de ochtend ontstaat consensus over de aanpak- kom tot een zo breed mogelijke geografische onderwijsregio waarin zowel GOV als COS maar ook opleiders zoal HU en UU en groene partners bij aan kunnen sluiten.

We namen in de ochtend afscheid van Marjan van der Wel die ons in 2023 als projectleider was komen ondersteunen.