Food Valley Scholennetwerk 2018/2019

De afgelopen 5 jaar hebben wij in het najaar de Food Valley Scholenconferentie georganiseerd. Aankomend schooljaar pakken we het anders aan in de vorm van een online FVSN-Jaaragenda. Op donderdag 1 november kwamen zo'n 50 schoolleiders, docenten en studenten uit het Food Valley Scholennetwerk samen tijdens een borrel op Pantarijn MHV voor de kick-off van deze jaaragenda. Hartger Wassink inspireerde de aanwezigen met zijn lezing "Zin in studeren".

Al tijdens de inloop met soep en broodjes ontstaan inspirerende gesprekken onder de aanwezigen. Mooi om te zien, want netwerken, dat is precies wat we deze avond willen doen. San van Donselaar, directeur van Pantarijn Wageningen, benadrukt dit nogmaals in haar welkom wanneer ze een artikel uit de Groene Amsterdammer aanstipt. In het artikel wordt het netwerk van Wageningen University & Research, en de manier waarop de universiteit actief samenwerkt met de overheid, ngo’s en het bedrijfsleven, geprezen. Netwerken zit in het DNA van de regio Food Valley én in ons scholennetwerk.

De workshops die voorheen tijdens de conferentie werden georganiseerd, worden ook door de docenten op hun eigen school georganiseerd. Waarom dan niet deze workshops voor de rest van het scholennetwerk openstellen? Netwerken, van elkaar leren en elkaar inspireren… dat is precies wat wij willen bereiken met de Food Valley Scholennetwerk Jaaragenda.

Jamila de Jong, netwerkcoördinator van het Food Valley Scholennetwerk, neemt het woord en verteld onder andere over het vouchersysteem. De deelnemende scholen investeren in tijd, maar ook in euro’s. Er worden een hoop activiteiten voor het netwerk georganiseerd, maar hier wordt niet altijd optimaal gebruik van gemaakt door de netwerkscholen. Om dit inzichtelijk te maken, gaan we met een vouchersysteem werken. Iedere netwerkschool ontvangt digitaal 50 vouchers die aan de verschillende activiteiten besteed kunnen worden. San van Donselaar neemt in de vorm van een grote cheque de eerste 50 vouchers van Pantarijn symbolisch in ontvangst.

Per 1 september is het Wetenschapsknooppunt van Wageningen University bij Food Valley Netwerk VO-HO op kantoor ingetrokken. Het Wetenschapsknooppunt brengt basisschoolleerlingen in contact met wetenschap. Om die manier kan de overgang van primair naar voortgezet en van voortgezet naar hoger onderwijs nog beter gefaciliteerd worden.

Over die overgang, en dan met name van het voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs, gaat de lezing van Hartger Wassink: “Zin in studeren”. Hij geeft sprekende voorbeelden aan de hand van de ervaringen van zijn oudste dochter, die afgelopen zomer begonnen is met haar studie Bodem, Water en Atmosfeer aan Wageningen University, van zijn jongste dochter, die haar profielkeuze moest maken en na een half jaar switchte, en van hem zelf, toen hij nog studeerde.

Er wordt veel geklaagd over ongemotiveerde studenten en scholieren. De meest gestelde vraag is: “Is dat voor een toets?”. We moeten ons als vakdocenten afvragen hoe dat komt. Onderzoek laat zien dat scholieren en studenten, mensen algemeen, van nature intrinsiek gemotiveerd zijn. Zo kunnen scholieren en studenten heel actief bezig zijn met bijvoorbeeld sport en toneel, terwijl ze daar geen cijfer voor krijgen. Wassink vertelt over de zelfdeterminatie-theorie, waarbinnen wordt uitgegaan van autonomie, relatie en competentie. Motivatie draait vooral om interactie en de relatie met de docent. De docent zal steeds moeten kijken en afstemmen om te zien wat de leerling of student nodig heeft en waar de basisvoorwaarden voor motivatie aanwezig zijn.

Kees Boele zei: “We tellen wel veel, maar vertellen te weinig”. Studenten werken hard, omdat zij wat willen bereiken, maar zij werken ook hard voor de docent, tenminste wanneer de relatie goed is. Wanneer je als docent in staat bent om bezieling te tonen, dan pas kun je die student of leerling inspireren. Dan zien zij wie je bent en willen zij aan het werk gaan voor jouw vak. “Hoe doe je dat?”, was een vraag uit het publiek. Zonder met concrete voorbeelden te willen komen, geeft Hartger Wassing als tip mee minder te toetsen en meer tijd aan leerlingen en studenten te spenderen. De lezing geeft de aanwezigen duidelijk stof tot nadenken. Vanuit het publiek worden nog een aantal vragen gesteld en methoden besproken. Zoals bijvoorbeeld de nakijkmethoden waarbij een leerlingencommissie wordt aangesteld. Zij maken de toets niet zelf, maar leren wel degelijk omdat zij de toetsen van hun klasgenoten nakijken. Daarnaast wordt de docent ontlast.

Na het inhoudelijke gedeelte is er wederom ruimte voor gesprek. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt de lezing een-op-een nabesproken en worden ervaringen uit de eigen onderwijspraktijk uitgewisseld. Verder kunnen de docenten informatie inwinnen bij de stands van de aangesloten HO-instellingen Aeres Hogeschool Wageningen en Christelijke Hogeschool Ede, de gedeelde stand van Food Valley Netwerk VO-HO en Wetenschapsknooppunt Wageningen en de stand van scholierenproject Wageningen Borlaug Youth Institute.

Het eerste borrel van de Food Valley Scholennetwerk Jaaragenda is succesvol te noemen. We roepen alle docenten uit het netwerk op vooral aan elkaars activiteiten deel te nemen en ook activiteiten aan te dragen voor de jaaragenda, zodat we op de volgende borrel terug kunnen kijken op een eveneens succesvol eerste jaar van de Food Valley Scholennetwerk Jaaragenda.

Naar de Jaaragenda