Food Valley Scholennetwerk 2022/2023

Op donderdag 23 maart 2023 verzamelden docenten, rectoren en TOA's uit de regio zich voor de jaarlijkse Food Valley Netwerk borrel op het Corlaer College in Nijkerk.

Rieneke Brouwer, de conrector van het Atheneum/havo van het Corlaer College, opende de borrel en heette het publiek welkom. Ze legde uit hoe het Corlaer College is opgezet aan de hand van de Golden Circle.

Jamila de Jong nam vervolgens het woord en gaf een inhoudelijke presentatie over wat het Food Valley Scholennetwerk zo uniek maakt. Daarnaast legde ze uit hoe de vouchers worden gebruikt en benadrukte ze dat scholen activiteiten kunnen indienen om op de Food Valley-website te worden gepubliceerd en gekoppeld.

Na de twee introducties was het tijd voor de mini-workshops. In de eerste ronde konden de netwerkleden kiezen tussen de workshops "Natuurweek" en "Inner Development Goals" (duurzaamheid).

- Natuurweek: Het parlement der aardbewoners (Ester Klein Hesselink)

"Wat maakt het parlement der Aardbewoners anders dan bushcraft?" vroeg een docent nadat hij zijn blinddoek af had gedaan.

De docent had zich zojuist ingebeeld, middels zintuigelijke prikkels om hem heen, dat hij als vos door het bos liep en werd verjaagd door een stel houthakkers. Het antwoord op zijn vraag is dat we in het Parlement der Aardbewoners zowel vanuit menselijk perspectief als vanuit perspectief van andere aardbewoners naar ecosystemen kijken. We gaan kijken naar relaties die we met elkaar kunnen hebben en maken om met elkaar samen in het ecosysteem te kunnen leven. "Ja, dat is wel duidelijk nu" antwoorde de docent met een glimlach.

- Duurzaamheidsvraagstuk: Hoe coach je leerlingen tijdens het werken aan complexe duurzaamheidsvraagstukken? (Anne de Fraiture)

Anne de Fraiture en Reina Kuiper hebben een inspirerende workshop gegeven over Inner Development Goals. Deze doelen zijn ontworpen om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en tegelijkertijd bij te dragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals.

Tijdens de workshop is onderzocht hoe je deze Inner Development Goals kunt integreren in de klas met behulp van kaartjes. Hierbij kun je denken aan het gebruik van de kaartjes bij projectonderwijs of groepsopdrachten rondom duurzaamheid. De huidige ontwikkelde kaartjes kunnen worden ingezet om leerlingen te helpen hun eigen leerdoelen te formuleren. De feedback uit de workshop wordt meegenomen bij het verder ontwikkelen van de kaartenset.

- Leerprogressie: De vergroting van samenhang in biologieonderwijs (Harmjan Lammers)

Het onderwerp is relevant voor docenten om stil bij te staan, niet alleen binnen één vakgebied maar ook tussen verschillende vakken. Door vakken met elkaar te verbinden, kunnen leerlingen de opgedane kennis beter toepassen in de praktijk. Bijvoorbeeld door de link te leggen tussen biologie, scheikunde en natuurkunde om de biologische processen in het lichaam beter te begrijpen. Daarnaast kan ook buiten het domein van exacte vakken samenhang zorgen voor relevanter leren, zoals werken aan argumentatievaardigheden bij Nederlands om beter onderbouwde stukken te schrijven bij Geschiedenis.

- Duurzame ontwikkeling: Workshop leren voor duurzame ontwikkeling (Arjen Nawijn)

De workshop "Leren voor duurzame ontwikkeling" liet zien dat er in de Vallei-regio een hechte samenwerking bestaat tussen verschillende onderwijsniveaus, het werkveld en kennisinstellingen om vraagstukken rond duurzaamheid aan te pakken. Het doel van deze samenwerking is om te bepalen welke duurzaamheidscompetenties leerlingen en studenten moeten ontwikkelen om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Dit vereist niet alleen integratie van duurzaamheid in het curriculum, maar ook betrokkenheid van docenten en praktijkervaring voor leerlingen en studenten. Iedereen was heel betrokken en er werd goed over en weer gespard. Arjen Nawijn wist de stof goed toepasselijk te maken door het op de vakken en de kennis van de deelnemers toe te spitsen.

Na afloop van de mini-workshops werd de borrel afgesloten door rector Ronald Schaefer, terwijl de aanwezigen genoten van zwamcijsjes. Er werd nog even nagepraat over de geslaagde Food Valley bijeenkomst voordat iedereen weer huiswaarts keerde.

- Het social media element kan niet getoond worden - controleer uw instellingen

De locatie

Corlaer College, Henri Nouwenstraat 8, 3863 HV Nijkerk (naast de sporthal)

- Het social media element kan niet getoond worden - controleer uw instellingen

Lees meer over onze partners

Aeres Hogeschool Wageningen

Leerkracht, vakkennis en professionele ontwikkeling

Hoe zorg je ervoor dat je al je kennis, talenten en potentieel benut? Bij Aeres Hogeschool Wageningen richt je je op het vergroten van de leerkracht van mensen en organisaties. Van (beroeps-) onderwijs tot professionele praktijk. Geïnspireerd door de natuur. Het vergroten van leerkracht staat centraal in het totale onderwijsaanbod, de professionaliseringstrajecten en in het praktijkgerichte onderzoek. We staan middenin het werkveld en leiden docenten, praktijkopleiders, innovators van leren en kennismanagers op voor beroepsonderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

Christelijke Hogeschool Ede

Kies jij voor een opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede, de CHE (cee-haa-ee)? Wanneer je in Ede komt studeren, dagen we je uit na te denken over hoe jij van betekenis kunt zijn voor een ander. Of je nu studeert of straks werkt, als journalist, verpleegkundige, bedrijfsadviseur of...

'Wie wil jij zijn voor de wereld van morgen?' is een vraag of thema waar jij je tijdens je studie mee bezig houdt.

De CHE is een hogeschool die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat merk je als student. De CHE mag zich al jaren de beste (middelgrote) hogeschool van Nederland noemen. Elk jaar zetten studenten en onafhankelijke experts de CHE in de Keuzegids op nummer één. Daar zijn we trots op.

Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein is een kleinere hogeschool waar persoonlijke aandacht voor de student vanzelfsprekend is. Studenten kiezen voor Van Hall Larenstein voor de inhoud van de opleidingen, maar ook voor het praktijkgerichte onderwijs. Ze werken al tijdens hun studie met opdrachtgevers uit de praktijk. Onderwijs vindt plaats in een van de gebouwen van de hogeschool in Velp of Leeuwarden, maar ook in de eigen tuinen, labs, ateliers of proefboerderijen. Duurzaamheid zit in het dna van de school en de studenten. Van Hall Larenstein werd dan ook door een landelijk studentenpanel uitgeroepen tot duurzaamste hogeschool van Nederland.

Van Hall Larenstein biedt hbo-opleidingen aan op het gebied van de inrichting van onze omgeving, water, natuur, voeding, dieren, business en internationale ontwikkeling. Er zijn ook deeltijdopleidingen, associate degrees en masteropleidingen. Wie meer wil weten over de school of geholpen wil worden met zijn studiekeuze, vind verdere informatie op de website.

Wageningen Pre-University

Wageningen Pre-University (voorheen Food Valley Netwerk VO-HO) inspireert docenten om innovatieve kennis uit het domein 'gezonde voeding en leefomgeving' toe te passen in de klas. Zo bieden en ontwikkelen wij lesproducten, uitdagende projecten voor leerlingen en nascholingen voor vakdocenten binnen havo en vwo. Studiesucces in het hoger onderwijs begint in het voortgezet onderwijs, daarom zetten wij ons in voor een goede aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs.

'Voor inspiratie en nieuwe kennis in de klas'

Wageningen University & Research

De universiteit is een belangrijk onderdeel van Wageningen University & Research. De universiteit richt zich specifiek op de thema’s gezonde voeding en leefomgeving en draagt met bachelor- en masteropleidingen bij aan voedselzekerheid.

Decanen, mentoren, studiekeuzeprofessionals en vakdocenten spelen een belangrijke rol bij de studiekeuze van leerlingen. Wageningen University wil je hierbij graag ondersteunen. Op onze website vind je diverse mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen bij het maken van een studiekeuze.

Wil je weten wat onze netwerkscholen bijzonder maakt? Dat kan je zien in de inspiratiefilmpjes die de scholen begin 2022 hebben gemaakt.

Heb jij activiteiten voor de FVSN-jaaragenda?

De scholen organiseren al enorm veel inspirerende activiteiten. Daarvan willen wij alle docenten uit ons scholennetwerk laten profiteren. Organiseert jouw school iets dat ook voor vakgenoten van andere scholen uit het netwerk interessant en toegankelijk is?